سماس

سامانه ملی اطلاعات سفر

این سامانه مطابق با دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط وزارت کشور برای ثبت برخط اطلاعات ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر،رانندگان و داده های سفر با عنوان سامانه ملی اطلاعات سفر (سماس) راه اندازی شده است.

پیوند ها
ریاست جمهوری
وزارت کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور